czwartek, 21 września 2017

Okładki "The Story Girl"

   The Story Girl była jedyną powieścią z dylogii o Sarze Stanley i jej kuzynach, która ukazała się w języku polskim jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym. Jak już wiemy, druga część także miała na to duże szanse, które jednak ostatecznie przekreśliła wojna.
   Janina Zawisza-Krasucka, pierwsza tłumaczka powieści, zatytułowała The Story Girl "Historynką". Druga z tłumaczek, Renata Acher, nadała inny tytuł - "Wakacje na starej farmie". Jej przekład został wznowiony w ostatnich latach, ale opatrzono go tytułem nadanym przez pierwszą tłumaczkę.