sobota, 5 listopada 2016

Na liście książek rekomendowanych

Ze strony Instytutu Książki:Udostępnianie piśmiennictwa” to program Instytutu Książki realizowany w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014–2020”.
Najważniejszym celem programu jest nieograniczone i powszechne udostępnianie, za pośrednictwem Internetu, wybranych dzieł literatury polskiej oraz przekładów literatury światowej, a w szczególności: literatury pięknej i eseistyki, szeroko rozumianej humanistyki współczesnej, literatury dla dzieci i młodzieży, literatury faktu oraz lektur szkolnych.
U podstaw programu leży przekonanie, że dobra kultury, a w tym konkretnym przypadku zasoby piśmiennictwa polskiego i światowego, są dobrami o szczególnym znaczeniu dla społecznego i intelektualnego rozwoju jednostki. Wykluczenie z dostępu do nich – jak stwierdza „Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020” – oznacza „istotne zagrożenie spójności społecznej i wykorzystania potencjału tkwiącego w kulturze”.
Listę dzieł rekomendowanych do objęcia programem ustala co roku Zespół Sterujący, który składa się z jedenastu ekspertów powołanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dwuletnią kadencję na wniosek dyrektora Instytutu Książki. [...]
Zespół Sterujący dokonuje oceny każdego zgłoszenia według ustalonych w regulaminie kryteriów, a następnie przedkłada listę dzieł rekomendowanych do wykupu do akceptacji Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego. [...] 
Dzieła wykupywane są zgodnie z kolejnością na liście rekomendacji, aż do wyczerpania limitu finansowego na dany rok, określanego przez dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel, oraz w zależności od możliwości prawnych do nabycia autorskich praw majątkowych i licencji. [...]
Programem objęte są dzieła, w stosunku do których upłynęło co najmniej 30 lat od momentu ich pierwszej polskiej publikacji. Zasady powyższej nie stosuje się w przypadku dzieł wykorzystywanych jako lektury szkolne.

Na liście stworzonej przez Instytut Książki znalazła się większość cyklu powieściowego o Ani Shirley:
  1. w 2014 roku: Ania z Zielonego Wzgórza,
  2. w 2016: Ania z Avonlea, Ania na uniwersytecie, Ania z Szumiących Topoli, Wymarzony Dom Ani, Dolina Tęczy Rilla ze Złotego Brzegu.  • http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,,31140,tekst.html?reset_style=1
  • http://www.instytutksiazki.pl/upload/Files/kompletna_lista_dzie_rekomendowanych_lata_2014-2016.doc

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz